ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สู่ศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่น และลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ระหว่าง 11-15 มิ.ย.61

Thumbnail Image Table
IMG_0001.JPG
27/6/2561 15:49:09
Size (KB)  :  1,394 KB
IMG_2024.JPG
27/6/2561 15:44:33
Size (KB)  :  674 KB
IMG_2025.JPG
27/6/2561 15:44:35
Size (KB)  :  754 KB
IMG_2026.JPG
27/6/2561 15:44:37
Size (KB)  :  682 KB
IMG_2027.JPG
27/6/2561 15:44:39
Size (KB)  :  699 KB
IMG_2029.JPG
27/6/2561 15:44:42
Size (KB)  :  758 KB
IMG_2030.JPG
27/6/2561 15:44:44
Size (KB)  :  700 KB
IMG_2031.JPG
27/6/2561 15:44:46
Size (KB)  :  650 KB
IMG_2032.JPG
27/6/2561 15:44:48
Size (KB)  :  825 KB
IMG_2034.JPG
27/6/2561 15:44:50
Size (KB)  :  749 KB
IMG_2035.JPG
27/6/2561 15:44:52
Size (KB)  :  624 KB
IMG_2037.JPG
27/6/2561 15:44:55
Size (KB)  :  814 KB
IMG_2039.JPG
27/6/2561 15:44:59
Size (KB)  :  736 KB
IMG_2041.JPG
27/6/2561 15:44:31
Size (KB)  :  754 KB
IMG_2055.JPG
27/6/2561 15:45:07
Size (KB)  :  792 KB
IMG_2056.JPG
27/6/2561 15:45:09
Size (KB)  :  698 KB
IMG_2057.JPG
27/6/2561 15:45:11
Size (KB)  :  648 KB
IMG_2058.JPG
27/6/2561 15:45:13
Size (KB)  :  691 KB
IMG_2059.JPG
27/6/2561 15:45:15
Size (KB)  :  669 KB
IMG_2060.JPG
27/6/2561 15:45:17
Size (KB)  :  707 KB
IMG_2061.JPG
27/6/2561 15:45:19
Size (KB)  :  755 KB
IMG_2062.JPG
27/6/2561 15:45:21
Size (KB)  :  683 KB
IMG_2064.JPG
27/6/2561 15:45:24
Size (KB)  :  670 KB
IMG_2065.JPG
27/6/2561 15:45:26
Size (KB)  :  661 KB
IMG_2066.JPG
27/6/2561 15:45:28
Size (KB)  :  602 KB
IMG_2067.JPG
27/6/2561 15:45:30
Size (KB)  :  657 KB
IMG_2068.JPG
27/6/2561 15:45:32
Size (KB)  :  824 KB
IMG_2070.JPG
27/6/2561 15:45:35
Size (KB)  :  944 KB
IMG_2071.JPG
27/6/2561 15:45:37
Size (KB)  :  761 KB
IMG_2072.JPG
27/6/2561 15:45:39
Size (KB)  :  689 KB
IMG_2073.JPG
27/6/2561 15:45:04
Size (KB)  :  605 KB
IMG_2076.JPG
27/6/2561 15:45:41
Size (KB)  :  678 KB
IMG_2077.JPG
27/6/2561 15:45:43
Size (KB)  :  808 KB
IMG_2086.JPG
27/6/2561 15:45:45
Size (KB)  :  785 KB
IMG_2087.JPG
27/6/2561 15:45:47
Size (KB)  :  912 KB
IMG_2102.JPG
27/6/2561 15:45:51
Size (KB)  :  609 KB
IMG_2103.JPG
27/6/2561 15:45:52
Size (KB)  :  597 KB
IMG_2104.JPG
27/6/2561 15:45:54
Size (KB)  :  714 KB
IMG_2105.JPG
27/6/2561 15:45:56
Size (KB)  :  695 KB
IMG_2106.JPG
27/6/2561 15:45:58
Size (KB)  :  721 KB
IMG_2107.JPG
27/6/2561 15:46:00
Size (KB)  :  797 KB
IMG_2108.JPG
27/6/2561 15:46:02
Size (KB)  :  756 KB
IMG_2110.JPG
27/6/2561 15:46:05
Size (KB)  :  702 KB
IMG_2111.JPG
27/6/2561 15:46:07
Size (KB)  :  705 KB
IMG_2112.JPG
27/6/2561 15:46:09
Size (KB)  :  772 KB
IMG_2113.JPG
27/6/2561 15:46:11
Size (KB)  :  717 KB
IMG_2114.JPG
27/6/2561 15:46:13
Size (KB)  :  737 KB
IMG_2115.JPG
27/6/2561 15:46:15
Size (KB)  :  694 KB
IMG_2116.JPG
27/6/2561 15:46:17
Size (KB)  :  777 KB
IMG_2117.JPG
27/6/2561 15:45:49
Size (KB)  :  747 KB
IMG_2127.JPG
27/6/2561 15:46:27
Size (KB)  :  701 KB
IMG_2128.JPG
27/6/2561 15:46:29
Size (KB)  :  752 KB
IMG_2130.JPG
27/6/2561 15:46:31
Size (KB)  :  851 KB
IMG_2131.JPG
27/6/2561 15:46:19
Size (KB)  :  741 KB
IMG_2137.JPG
27/6/2561 15:46:25
Size (KB)  :  668 KB
IMG_2213.JPG
27/6/2561 15:46:34
Size (KB)  :  715 KB
IMG_2217.JPG
27/6/2561 15:46:36
Size (KB)  :  766 KB
IMG_2223.JPG
27/6/2561 15:46:43
Size (KB)  :  615 KB
IMG_2224.JPG
27/6/2561 15:46:45
Size (KB)  :  674 KB
IMG_2225.JPG
27/6/2561 15:46:46
Size (KB)  :  720 KB
IMG_2226.JPG
27/6/2561 15:46:48
Size (KB)  :  651 KB
IMG_2227.JPG
27/6/2561 15:46:49
Size (KB)  :  733 KB
IMG_2228.JPG
27/6/2561 15:46:51
Size (KB)  :  542 KB
IMG_2229.JPG
27/6/2561 15:46:53
Size (KB)  :  681 KB
IMG_2231.JPG
27/6/2561 15:46:54
Size (KB)  :  742 KB
IMG_2233.JPG
27/6/2561 15:46:56
Size (KB)  :  685 KB
IMG_2238.JPG
27/6/2561 15:46:58
Size (KB)  :  703 KB
IMG_2240.JPG
27/6/2561 15:47:00
Size (KB)  :  836 KB
IMG_2241.JPG
27/6/2561 15:47:02
Size (KB)  :  903 KB
IMG_2242.JPG
27/6/2561 15:47:04
Size (KB)  :  741 KB
IMG_2243.JPG
27/6/2561 15:47:06
Size (KB)  :  709 KB
IMG_2244.JPG
27/6/2561 15:47:08
Size (KB)  :  986 KB
IMG_2245.JPG
27/6/2561 15:47:11
Size (KB)  :  718 KB
IMG_2246.JPG
27/6/2561 15:47:12
Size (KB)  :  739 KB
IMG_2248.JPG
27/6/2561 15:46:33
Size (KB)  :  683 KB
IMG_2270.JPG
27/6/2561 15:47:16
Size (KB)  :  713 KB
IMG_2272.JPG
27/6/2561 15:47:20
Size (KB)  :  807 KB
IMG_2273.JPG
27/6/2561 15:47:22
Size (KB)  :  869 KB
IMG_2275.JPG
27/6/2561 15:47:24
Size (KB)  :  729 KB
IMG_2279.JPG
27/6/2561 15:47:26
Size (KB)  :  806 KB
Pages:     1 2 3