ฝึกอบรมภาคสนามตามโครงการ พัฒนาและส่งเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วันที่ 3) ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพัทยาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน ณ ม.บูรพา

Thumbnail Image Table
95052.jpg
7/6/2561 11:03:10
Size (KB)  :  417 KB
95036.jpg
7/6/2561 11:02:05
Size (KB)  :  137 KB
95037.jpg
7/6/2561 11:02:09
Size (KB)  :  140 KB
95038.jpg
7/6/2561 11:02:13
Size (KB)  :  112 KB
95039.jpg
7/6/2561 11:02:17
Size (KB)  :  175 KB
95040.jpg
7/6/2561 11:02:21
Size (KB)  :  153 KB
95041.jpg
7/6/2561 11:02:25
Size (KB)  :  96 KB
95042.jpg
7/6/2561 11:02:27
Size (KB)  :  137 KB
95043.jpg
7/6/2561 11:02:30
Size (KB)  :  82 KB
95044.jpg
7/6/2561 11:02:32
Size (KB)  :  158 KB
95045.jpg
7/6/2561 11:02:35
Size (KB)  :  164 KB
95046.jpg
7/6/2561 11:02:38
Size (KB)  :  133 KB
95047.jpg
7/6/2561 11:02:40
Size (KB)  :  152 KB
95048.jpg
7/6/2561 11:02:43
Size (KB)  :  121 KB
95049.jpg
7/6/2561 11:03:01
Size (KB)  :  132 KB
95050.jpg
7/6/2561 11:03:05
Size (KB)  :  128 KB
95051.jpg
7/6/2561 11:03:07
Size (KB)  :  187 KB
95053.jpg
7/6/2561 11:03:13
Size (KB)  :  111 KB
95054.jpg
7/6/2561 11:03:19
Size (KB)  :  111 KB
95055.jpg
7/6/2561 11:03:24
Size (KB)  :  109 KB
95056.jpg
7/6/2561 11:03:27
Size (KB)  :  135 KB
Pages:     1