คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม จ.อุตรดิตถ์ จัดฝึกอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนคุณธรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีอุทุมพร ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
EnG01.jpg
7/6/2561 10:46:37
Size (KB)  :  98 KB
EnG02.jpg
7/6/2561 10:46:41
Size (KB)  :  109 KB
EnG03.jpg
7/6/2561 10:46:50
Size (KB)  :  102 KB
EnG04.jpg
7/6/2561 10:46:32
Size (KB)  :  78 KB
EnG05.jpg
7/6/2561 10:46:45
Size (KB)  :  104 KB
Pages:     1