ผศ.ดร.เรืองเดช วงหล้า อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอผลงานประพันธ์เพลงไทย โดยหลักสูตรดนตรีไทย

Thumbnail Image Table
AA01.jpg
4/6/2561 14:28:13
Size (KB)  :  56 KB
AA02.jpg
4/6/2561 14:28:18
Size (KB)  :  43 KB
AA03.jpg
4/6/2561 14:28:21
Size (KB)  :  142 KB
AA04.jpg
4/6/2561 14:28:28
Size (KB)  :  55 KB
AA05.jpg
4/6/2561 14:28:24
Size (KB)  :  78 KB
Pages:     1