นายสิทธิพร แซ่หว่อง นักศึกษาปี 2 สาขาการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรม จ.อุตรดิตถ์ เพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านกลอง(ภาคเหนือ)ของ จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมการอบรมสร้างความเข้าใจงานมหกรรมคีตเภรีวิถีถิ่นวิถีไทยภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ณ โรงแรมเวียงลคอร จ.ลำปาง ร่วมกับเยาวชนภูมิปัญญา

Thumbnail Image Table
AA01.jpg
4/6/2561 14:27:07
Size (KB)  :  81 KB
AA02.jpg
4/6/2561 14:27:22
Size (KB)  :  70 KB
AA03.jpg
4/6/2561 14:27:17
Size (KB)  :  91 KB
AA04.jpg
4/6/2561 14:27:10
Size (KB)  :  69 KB
AA05.jpg
4/6/2561 14:27:03
Size (KB)  :  66 KB
Pages:     1