อธิการบดีเป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยมีผู้บริหารคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมต้อนรับ

Thumbnail Image Table
AA01.jpg
4/6/2561 14:25:26
Size (KB)  :  56 KB
AA02.jpg
4/6/2561 14:25:34
Size (KB)  :  60 KB
AA03.jpg
4/6/2561 14:25:37
Size (KB)  :  54 KB
AA04.jpg
4/6/2561 14:25:30
Size (KB)  :  61 KB
Pages:     1