ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ อ.ดวงพร บี่หัตกิจกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ดร.นิชภา โมราถบ หัวหน้าหน่วยวิจัย ลงพื้นที่พบกับนายอำเภอพิชัย เพื่อประสานแนวทางประเมินสถานการณ์องค์ความรู้ อ.พิชัยสู่การพัฒนาจังหวัด ตามโครงการจังหวัดร่วมกับ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายใต้นโยบายพันธกิจสัมพันธ์

Thumbnail Image Table
AA01.jpg
4/6/2561 14:22:36
Size (KB)  :  178 KB
AA02.jpg
4/6/2561 14:22:23
Size (KB)  :  96 KB
AA03.jpg
4/6/2561 14:22:31
Size (KB)  :  133 KB
AA04.jpg
4/6/2561 14:22:28
Size (KB)  :  151 KB
Pages:     1