ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ดร.นิชภา โมราถบ หัวหน้าหน่วยจัดการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ฯ และ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี เป็นผู้แทนคณะร่วมกับคณะทำงานด้านวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ ระดับคณะ ของ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

Thumbnail Image Table
Soc1.jpg
2/5/2561 11:16:16
Size (KB)  :  33 KB
Soc2.jpg
2/5/2561 11:16:30
Size (KB)  :  73 KB
Soc3.jpg
2/5/2561 11:16:25
Size (KB)  :  80 KB
Soc4.jpg
2/5/2561 11:16:21
Size (KB)  :  80 KB
Pages:     1