หลักสูตรภาษาไทย โดย ดร.สริยา คำกุนะประธานหลักสูตรและคณาจารย์ทั้งหลักสูตรร่วมจัดโครงการเพชรภาษาไทย ครั้งที่3 เสริมทักษะภาษาไทยตามแนวพระราชดำริสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มี นศ.ไทยและ นศ.จีน ร่วมประกวดและแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ

Thumbnail Image Table
Thai001.jpg
4/4/2561 11:23:34
Size (KB)  :  1,037 KB
Thai002.jpg
4/4/2561 11:23:34
Size (KB)  :  750 KB
Thai003.jpg
4/4/2561 11:23:35
Size (KB)  :  1,158 KB
Thai004.jpg
4/4/2561 11:23:35
Size (KB)  :  1,538 KB
Thai005.jpg
4/4/2561 11:23:35
Size (KB)  :  1,461 KB
Thai006.jpg
4/4/2561 11:23:36
Size (KB)  :  1,112 KB
Thai007.jpg
4/4/2561 11:23:36
Size (KB)  :  1,621 KB
Thai008.jpg
4/4/2561 11:23:36
Size (KB)  :  1,393 KB
Thai009.jpg
4/4/2561 11:23:36
Size (KB)  :  1,020 KB
Thai010.jpg
4/4/2561 11:23:37
Size (KB)  :  1,402 KB
Thai011.jpg
4/4/2561 11:23:37
Size (KB)  :  1,317 KB
Thai012.jpg
4/4/2561 11:23:37
Size (KB)  :  1,015 KB
Thai013.jpg
4/4/2561 11:23:37
Size (KB)  :  1,253 KB
Thai014.jpg
4/4/2561 11:23:38
Size (KB)  :  1,630 KB
Thai015.jpg
4/4/2561 11:23:38
Size (KB)  :  1,249 KB
Thai016.jpg
4/4/2561 11:23:38
Size (KB)  :  1,277 KB
Thai017.jpg
4/4/2561 11:23:38
Size (KB)  :  1,522 KB
Thai018.jpg
4/4/2561 11:23:39
Size (KB)  :  1,527 KB
Thai019.jpg
4/4/2561 11:23:39
Size (KB)  :  1,357 KB
Thai020.jpg
4/4/2561 11:23:39
Size (KB)  :  1,270 KB
Thai021.jpg
4/4/2561 11:23:39
Size (KB)  :  1,349 KB
Thai022.jpg
4/4/2561 11:23:40
Size (KB)  :  1,469 KB
Thai023.jpg
4/4/2561 11:23:40
Size (KB)  :  1,382 KB
Thai024.jpg
4/4/2561 11:23:40
Size (KB)  :  1,495 KB
Thai025.jpg
4/4/2561 11:23:41
Size (KB)  :  1,237 KB
Thai026.jpg
4/4/2561 11:23:41
Size (KB)  :  1,468 KB
Thai027.jpg
4/4/2561 11:23:41
Size (KB)  :  1,410 KB
Thai028.jpg
4/4/2561 11:23:41
Size (KB)  :  1,566 KB
Thai029.jpg
4/4/2561 11:23:42
Size (KB)  :  1,523 KB
Thai030.jpg
4/4/2561 11:23:42
Size (KB)  :  1,604 KB
Thai031.jpg
4/4/2561 11:23:42
Size (KB)  :  1,489 KB
Thai032.jpg
4/4/2561 11:23:43
Size (KB)  :  1,393 KB
Thai033.jpg
4/4/2561 11:23:43
Size (KB)  :  1,531 KB
Thai034.jpg
4/4/2561 11:23:43
Size (KB)  :  1,244 KB
Thai035.jpg
4/4/2561 11:23:43
Size (KB)  :  1,322 KB
Thai036.jpg
4/4/2561 11:23:44
Size (KB)  :  1,354 KB
Thai037.jpg
4/4/2561 11:23:44
Size (KB)  :  1,429 KB
Thai038.jpg
4/4/2561 11:23:44
Size (KB)  :  1,119 KB
Thai039.jpg
4/4/2561 11:23:45
Size (KB)  :  1,177 KB
Thai040.jpg
4/4/2561 11:23:45
Size (KB)  :  1,207 KB
Thai041.jpg
4/4/2561 11:23:45
Size (KB)  :  1,271 KB
Thai042.jpg
4/4/2561 11:23:45
Size (KB)  :  1,255 KB
Thai043.jpg
4/4/2561 11:23:46
Size (KB)  :  1,288 KB
Thai044.jpg
4/4/2561 11:23:46
Size (KB)  :  1,357 KB
Thai045.jpg
4/4/2561 11:23:46
Size (KB)  :  1,296 KB
Thai046.jpg
4/4/2561 11:23:47
Size (KB)  :  1,316 KB
Thai047.jpg
4/4/2561 11:23:47
Size (KB)  :  1,276 KB
Thai048.jpg
4/4/2561 11:23:47
Size (KB)  :  1,308 KB
Thai049.jpg
4/4/2561 11:23:47
Size (KB)  :  1,342 KB
Thai050.jpg
4/4/2561 11:23:48
Size (KB)  :  1,354 KB
Thai051.jpg
4/4/2561 11:23:48
Size (KB)  :  1,349 KB
Thai052.jpg
4/4/2561 11:23:48
Size (KB)  :  1,452 KB
Thai053.jpg
4/4/2561 11:23:49
Size (KB)  :  1,416 KB
Thai054.jpg
4/4/2561 11:23:49
Size (KB)  :  1,364 KB
Thai055.jpg
4/4/2561 11:23:49
Size (KB)  :  1,474 KB
Thai056.jpg
4/4/2561 11:23:49
Size (KB)  :  1,452 KB
Thai057.jpg
4/4/2561 11:23:50
Size (KB)  :  1,485 KB
Pages:     1