หลักสูตรศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์โดย...อ.จาตุรันย์ จริยารัตนกุล ประธานหลักสูตรและคณาจารย์ทั้งหลักสูตรร่วมจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางศิลปะ เครือข่าย ศิษย์เก่าครูศิลปะ ประถม มัธยม ในพื้นที่อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ณ สวนศิลป์ธารตาดหมอก อ.สอง จ.แพร่ ( อ.นคร บุญญาสัย)และ ณ หอศิลป์ริมน่าน จ.น่าน โดย (ดร.วินัย ปราบริปู ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์)

Thumbnail Image Table
aRT01.jpg
4/4/2561 11:07:53
Size (KB)  :  124 KB
aRT02.jpg
4/4/2561 11:07:48
Size (KB)  :  97 KB
aRT03.jpg
4/4/2561 11:07:37
Size (KB)  :  135 KB
aRT04.jpg
4/4/2561 11:07:43
Size (KB)  :  135 KB
aRT05.jpg
4/4/2561 11:07:33
Size (KB)  :  82 KB
Pages:     1