หลักสูตรการท่องเที่ยวฯ คณะมนุษยศาสตร์ ฯ โดย อ.มณฑณ ศรีสุข และ อ.โอปอล์ รังสิมันตุชาติ จัดโครงการอบรมภาคสนามเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพมัคคุเทศก์ ตามข้อบังคับกรมการท่องเที่ยว(เส้นทางมรดกโลกอยุธยา) สำหรับนักศึกษา ปี 2- ปี 3 ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา

Thumbnail Image Table
A01.jpg
9/4/2561 16:40:07
Size (KB)  :  127 KB
A02.jpg
9/4/2561 16:40:02
Size (KB)  :  135 KB
A03.jpg
9/4/2561 16:40:10
Size (KB)  :  91 KB
A04.jpg
9/4/2561 16:40:16
Size (KB)  :  106 KB
Pages:     1