อ.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พันธกิจสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมกับภาคีและนักวิชาการ พื้นที่ mou ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ฯ อาคาร 7

Thumbnail Image Table
A3.jpg
9/4/2561 16:33:57
Size (KB)  :  54 KB
A1.jpg
9/4/2561 16:34:01
Size (KB)  :  55 KB
A2.jpg
9/4/2561 16:34:04
Size (KB)  :  46 KB
Pages:     1