หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำตัวแทนนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ฯ เข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการวิชาการในงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ

Thumbnail Image Table
AA01.jpg
9/4/2561 16:26:31
Size (KB)  :  101 KB
AA02.jpg
9/4/2561 16:26:37
Size (KB)  :  50 KB
AA03.jpg
9/4/2561 16:26:42
Size (KB)  :  73 KB
AA04.jpg
9/4/2561 16:26:50
Size (KB)  :  48 KB
Pages:     1