สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับเกียรติให้ร่วมต้อนรับและนำ รศ.ดร.พินิติ ระตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย (อดีตเลขาธิการ สกอ.)และคณะจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) ทัศนศึกษาในโอกาสมาเยือนจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
AA01.jpg
9/4/2561 16:06:38
Size (KB)  :  75 KB
AA02.jpg
9/4/2561 16:06:50
Size (KB)  :  99 KB
AA03.jpg
9/4/2561 16:06:29
Size (KB)  :  131 KB
AA04.jpg
9/4/2561 16:06:45
Size (KB)  :  114 KB
AA05.jpg
9/4/2561 16:06:34
Size (KB)  :  147 KB
Pages:     1