หลักสูตรสาขาการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ โดย อ.กฤษฎา ตัสมา นำนักศึกษาสาขาการจัดการวัฒนธรรม ปี 1 ศึกษานิเวศน์วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ โบราณสถานวัดพระฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
BB01.jpg
9/4/2561 15:28:14
Size (KB)  :  94 KB
BB02.jpg
9/4/2561 15:28:23
Size (KB)  :  56 KB
BB03.jpg
9/4/2561 15:28:32
Size (KB)  :  117 KB
BB04.jpg
9/4/2561 15:28:20
Size (KB)  :  73 KB
BB05.jpg
26/3/2561 13:29:20
Size (KB)  :  83 KB
BB06.jpg
26/3/2561 13:29:32
Size (KB)  :  47 KB
BB07.jpg
26/3/2561 13:28:40
Size (KB)  :  89 KB
BB08.jpg
26/3/2561 13:29:16
Size (KB)  :  94 KB
BB09.jpg
26/3/2561 13:29:00
Size (KB)  :  93 KB
BB10.jpg
26/3/2561 13:29:08
Size (KB)  :  98 KB
BB11.jpg
26/3/2561 13:27:12
Size (KB)  :  72 KB
BB12.jpg
26/3/2561 13:28:44
Size (KB)  :  128 KB
BB13.jpg
26/3/2561 13:28:54
Size (KB)  :  125 KB
BB14.jpg
26/3/2561 13:29:42
Size (KB)  :  41 KB
Pages:     1