คณะมนุษยศาสตร์ฯ นำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมแสดงผลงานดนตรีไทยในงานดนตรีไทยอุดศึกษา ครั้งที่ 43 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

Thumbnail Image Table
AA01.jpg
9/4/2561 10:53:04
Size (KB)  :  56 KB
AA02.jpg
9/4/2561 10:53:00
Size (KB)  :  64 KB
AA03.jpg
9/4/2561 10:53:17
Size (KB)  :  52 KB
AA04.jpg
9/4/2561 10:53:11
Size (KB)  :  84 KB
AA05.jpg
9/4/2561 10:53:08
Size (KB)  :  69 KB
Pages:     1