สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดการแสดงเข้าร่วมในกิจกรรมบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานสัมมนาผู้นำนักศึกษาเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ 5 ม.ราชภัฏภาคเหนือ ณ ม.ราชภัฏลำปาง

Thumbnail Image Table
AA01.jpg
9/4/2561 11:03:18
Size (KB)  :  130 KB
AA02.jpg
9/4/2561 11:03:11
Size (KB)  :  130 KB
AA03.jpg
9/4/2561 11:03:06
Size (KB)  :  80 KB
AA04.jpg
9/4/2561 11:03:23
Size (KB)  :  134 KB
AA05.jpg
9/4/2561 11:03:15
Size (KB)  :  136 KB
Pages:     1