คณะมนุษยศาสตร์ฯ นำคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมอบรมเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ 5 ม.ราชภัฏภาคเหนือ ณ ม.ราชภัฏลำปาง

Thumbnail Image Table
A04.jpg
9/4/2561 10:31:05
Size (KB)  :  36 KB
A01.jpg
9/4/2561 10:31:19
Size (KB)  :  68 KB
A02.jpg
9/4/2561 10:31:15
Size (KB)  :  67 KB
A03.jpg
9/4/2561 10:31:10
Size (KB)  :  69 KB
Pages:     1