คณะมนุษยศาสตร์ฯ โดย ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง รองคณบดี เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมหารือกับท่านอธิการบดี คณบดี ว.นานาชาติและคณะครุฯ และต้อนรับผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์-ม.ปูซาน

Thumbnail Image Table
Human01.jpg
3/4/2561 11:40:04
Size (KB)  :  74 KB
Human02.jpg
3/4/2561 11:39:52
Size (KB)  :  97 KB
Human03.jpg
3/4/2561 11:39:56
Size (KB)  :  75 KB
Human04.jpg
3/4/2561 11:39:59
Size (KB)  :  78 KB
Pages:     1