สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมจัดซุ้มกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 61 ซึ่งม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะต่างๆจัดขึ้น

Thumbnail Image Table
Chi01.jpg
3/4/2561 11:34:55
Size (KB)  :  129 KB
Chi02.jpg
3/4/2561 11:35:06
Size (KB)  :  132 KB
Chi03.jpg
3/4/2561 11:35:03
Size (KB)  :  132 KB
Chi04.jpg
3/4/2561 11:35:10
Size (KB)  :  126 KB
Chi05.jpg
3/4/2561 11:35:00
Size (KB)  :  112 KB
Pages:     1