ร่วมแห่ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาพระพุทธอุตรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
IMG_7777.JPG
29/3/2561 11:28:33
Size (KB)  :  1,122 KB
IMG_7780.JPG
29/3/2561 11:28:34
Size (KB)  :  736 KB
IMG_7781.JPG
29/3/2561 11:28:35
Size (KB)  :  1,084 KB
IMG_7786.JPG
29/3/2561 11:28:36
Size (KB)  :  802 KB
IMG_7789.JPG
29/3/2561 11:28:37
Size (KB)  :  496 KB
IMG_7790.JPG
29/3/2561 11:28:38
Size (KB)  :  855 KB
IMG_7791.JPG
29/3/2561 11:28:39
Size (KB)  :  901 KB
IMG_7794.JPG
29/3/2561 11:28:40
Size (KB)  :  1,047 KB
IMG_7797.JPG
29/3/2561 11:28:41
Size (KB)  :  966 KB
IMG_7799.JPG
29/3/2561 11:28:42
Size (KB)  :  887 KB
IMG_7803.JPG
29/3/2561 11:28:43
Size (KB)  :  802 KB
IMG_7804.JPG
29/3/2561 11:28:44
Size (KB)  :  885 KB
IMG_7807.JPG
29/3/2561 11:28:45
Size (KB)  :  953 KB
IMG_7809.JPG
29/3/2561 11:28:46
Size (KB)  :  919 KB
IMG_7816.JPG
29/3/2561 11:28:47
Size (KB)  :  869 KB
IMG_7817.JPG
29/3/2561 11:28:48
Size (KB)  :  1,007 KB
IMG_7818.JPG
29/3/2561 11:28:49
Size (KB)  :  932 KB
IMG_7819.JPG
29/3/2561 11:28:50
Size (KB)  :  948 KB
IMG_7820.JPG
29/3/2561 11:28:51
Size (KB)  :  809 KB
IMG_7821.JPG
29/3/2561 11:28:52
Size (KB)  :  853 KB
IMG_7822.JPG
29/3/2561 11:28:53
Size (KB)  :  824 KB
IMG_7823.JPG
29/3/2561 11:28:54
Size (KB)  :  757 KB
IMG_7824.JPG
29/3/2561 11:28:55
Size (KB)  :  655 KB
IMG_7825.JPG
29/3/2561 11:28:56
Size (KB)  :  816 KB
IMG_7826.JPG
29/3/2561 11:28:57
Size (KB)  :  867 KB
IMG_7830.JPG
29/3/2561 11:28:58
Size (KB)  :  826 KB
IMG_7834.JPG
29/3/2561 11:28:59
Size (KB)  :  862 KB
IMG_7840.JPG
29/3/2561 11:29:00
Size (KB)  :  728 KB
IMG_7841.JPG
29/3/2561 11:29:01
Size (KB)  :  786 KB
IMG_7843.JPG
29/3/2561 11:29:02
Size (KB)  :  650 KB
IMG_7844.JPG
29/3/2561 11:29:03
Size (KB)  :  658 KB
IMG_7846.JPG
29/3/2561 11:29:04
Size (KB)  :  812 KB
IMG_7852.JPG
29/3/2561 11:29:05
Size (KB)  :  785 KB
IMG_7854.JPG
29/3/2561 11:29:06
Size (KB)  :  909 KB
IMG_7855.JPG
29/3/2561 11:29:07
Size (KB)  :  864 KB
IMG_7857.JPG
29/3/2561 11:29:08
Size (KB)  :  865 KB
IMG_7858.JPG
29/3/2561 11:29:09
Size (KB)  :  837 KB
IMG_7860.JPG
29/3/2561 11:29:10
Size (KB)  :  757 KB
IMG_7861.JPG
29/3/2561 11:29:11
Size (KB)  :  883 KB
IMG_7863.JPG
29/3/2561 11:29:12
Size (KB)  :  817 KB
IMG_7864.JPG
29/3/2561 11:29:13
Size (KB)  :  707 KB
IMG_7866.JPG
29/3/2561 11:29:13
Size (KB)  :  909 KB
IMG_7867.JPG
29/3/2561 11:29:14
Size (KB)  :  902 KB
IMG_7872.JPG
29/3/2561 11:29:15
Size (KB)  :  586 KB
IMG_7875.JPG
29/3/2561 11:29:16
Size (KB)  :  742 KB
IMG_7877.JPG
29/3/2561 11:29:17
Size (KB)  :  741 KB
IMG_7879.JPG
29/3/2561 11:29:18
Size (KB)  :  899 KB
IMG_7880.JPG
29/3/2561 11:29:19
Size (KB)  :  739 KB
IMG_7882.JPG
29/3/2561 11:29:20
Size (KB)  :  728 KB
IMG_7886.JPG
29/3/2561 11:29:21
Size (KB)  :  726 KB
IMG_7897.JPG
29/3/2561 11:29:22
Size (KB)  :  816 KB
IMG_7898.JPG
29/3/2561 11:29:23
Size (KB)  :  834 KB
IMG_7899.JPG
29/3/2561 11:29:24
Size (KB)  :  702 KB
IMG_7900.JPG
29/3/2561 11:29:25
Size (KB)  :  603 KB
IMG_7906.JPG
29/3/2561 11:29:26
Size (KB)  :  784 KB
Pages:     1