สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จัดขบวนแห่เครื่องสักการะพระยาพิชัยดาบหักในพิธีเปิดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2561

Thumbnail Image Table
UTT001.jpg
3/4/2561 11:30:12
Size (KB)  :  89 KB
UTT002.jpg
3/4/2561 11:30:02
Size (KB)  :  89 KB
UTT003.jpg
3/4/2561 11:29:31
Size (KB)  :  70 KB
UTT004.jpg
3/4/2561 11:29:55
Size (KB)  :  118 KB
UTT005.jpg
3/4/2561 11:30:20
Size (KB)  :  109 KB
UTT006.jpg
3/4/2561 11:29:07
Size (KB)  :  110 KB
UTT007.jpg
3/4/2561 11:29:58
Size (KB)  :  92 KB
UTT008.jpg
3/4/2561 11:30:08
Size (KB)  :  108 KB
UTT009.jpg
3/4/2561 11:29:38
Size (KB)  :  270 KB
UTT010.jpg
3/4/2561 11:31:07
Size (KB)  :  223 KB
UTT011.jpg
3/4/2561 11:31:15
Size (KB)  :  248 KB
UTT012.jpg
3/4/2561 11:29:22
Size (KB)  :  210 KB
UTT013.jpg
3/4/2561 11:29:28
Size (KB)  :  498 KB
UTT014.jpg
3/4/2561 11:29:35
Size (KB)  :  334 KB
UTT015.jpg
3/4/2561 11:30:54
Size (KB)  :  278 KB
UTT016.jpg
3/4/2561 11:31:04
Size (KB)  :  241 KB
UTT017.jpg
3/4/2561 11:29:16
Size (KB)  :  222 KB
UTT018.jpg
3/4/2561 11:29:19
Size (KB)  :  125 KB
UTT019.jpg
3/4/2561 11:29:50
Size (KB)  :  124 KB
UTT020.jpg
3/4/2561 11:30:16
Size (KB)  :  98 KB
UTT021.jpg
3/4/2561 11:29:41
Size (KB)  :  98 KB
UTT022.jpg
3/4/2561 11:29:12
Size (KB)  :  148 KB
UTT023.jpg
3/4/2561 11:29:45
Size (KB)  :  88 KB
UTT024.jpg
3/4/2561 11:29:01
Size (KB)  :  84 KB
UTT025.jpg
3/4/2561 11:31:01
Size (KB)  :  101 KB
UTT026.jpg
3/4/2561 11:30:05
Size (KB)  :  91 KB
UTT027.jpg
3/4/2561 11:30:57
Size (KB)  :  205 KB
UTT028.jpg
3/4/2561 11:30:49
Size (KB)  :  283 KB
Pages:     1