โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปี 4 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปี 60 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
AA01.jpg
29/3/2561 10:29:13
Size (KB)  :  92 KB
AA02.jpg
29/3/2561 10:28:26
Size (KB)  :  66 KB
AA03.jpg
29/3/2561 10:30:42
Size (KB)  :  357 KB
AA04.jpg
29/3/2561 10:31:53
Size (KB)  :  205 KB
AA05.jpg
29/3/2561 10:28:13
Size (KB)  :  47 KB
AA06.jpg
29/3/2561 10:31:16
Size (KB)  :  194 KB
AA07.jpg
29/3/2561 10:30:33
Size (KB)  :  268 KB
AA08.jpg
29/3/2561 10:30:47
Size (KB)  :  348 KB
AA09.jpg
29/3/2561 10:30:27
Size (KB)  :  55 KB
AA10.jpg
29/3/2561 10:30:11
Size (KB)  :  136 KB
AA11.jpg
29/3/2561 10:32:00
Size (KB)  :  274 KB
AA12.jpg
29/3/2561 10:31:39
Size (KB)  :  267 KB
AA13.jpg
29/3/2561 10:31:04
Size (KB)  :  183 KB
AA14.jpg
29/3/2561 10:30:38
Size (KB)  :  342 KB
AA15.jpg
29/3/2561 10:28:32
Size (KB)  :  100 KB
AA16.jpg
29/3/2561 10:28:22
Size (KB)  :  84 KB
AA17.jpg
29/3/2561 10:29:04
Size (KB)  :  83 KB
AA18.jpg
29/3/2561 10:28:54
Size (KB)  :  93 KB
AA19.jpg
29/3/2561 10:30:16
Size (KB)  :  158 KB
AA20.jpg
29/3/2561 10:31:43
Size (KB)  :  217 KB
AA21.jpg
29/3/2561 10:30:55
Size (KB)  :  312 KB
AA22.jpg
29/3/2561 10:31:21
Size (KB)  :  463 KB
AA23.jpg
29/3/2561 10:30:51
Size (KB)  :  277 KB
AA24.jpg
29/3/2561 10:31:57
Size (KB)  :  215 KB
AA25.jpg
29/3/2561 10:28:18
Size (KB)  :  86 KB
AA26.jpg
29/3/2561 10:31:34
Size (KB)  :  179 KB
AA27.jpg
29/3/2561 10:30:19
Size (KB)  :  151 KB
AA28.jpg
29/3/2561 10:31:26
Size (KB)  :  241 KB
AA29.jpg
29/3/2561 10:30:23
Size (KB)  :  355 KB
AA30.jpg
29/3/2561 10:31:49
Size (KB)  :  236 KB
AA31.jpg
29/3/2561 10:25:58
Size (KB)  :  59 KB
AA32.jpg
29/3/2561 10:26:06
Size (KB)  :  100 KB
AA33.jpg
29/3/2561 10:25:53
Size (KB)  :  67 KB
AA34.jpg
29/3/2561 10:26:02
Size (KB)  :  106 KB
Pages:     1