โครงการฝึกทักษะการจัดประชุม ฯ และนิทรรศการงานแสดงสินค้า (MICE Tourism Senior Project : Exhibition & Fashion Shows 2017) นำเสนอผลงานจัดแฟชั่นโชว์ชุด "เสน่ห์ผืนผ้า...มากกว่าหม้อฮ่อม...มัดย้อมยอมใจ"ของนักศึกษา ปี 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาการจัดการธุรกิจ MICE

Thumbnail Image Table
Fashion001.jpg
28/3/2561 15:03:22
Size (KB)  :  56 KB
Fashion002.jpg
28/3/2561 15:01:14
Size (KB)  :  93 KB
Fashion003.jpg
28/3/2561 15:04:33
Size (KB)  :  200 KB
Fashion004.jpg
28/3/2561 15:05:16
Size (KB)  :  183 KB
Fashion005.jpg
28/3/2561 15:01:20
Size (KB)  :  226 KB
Fashion006.jpg
28/3/2561 15:04:18
Size (KB)  :  186 KB
Fashion007.jpg
28/3/2561 15:01:24
Size (KB)  :  321 KB
Fashion008.jpg
28/3/2561 15:01:04
Size (KB)  :  321 KB
Fashion009.jpg
28/3/2561 15:04:30
Size (KB)  :  112 KB
Fashion010.jpg
28/3/2561 15:03:13
Size (KB)  :  71 KB
Fashion011.jpg
28/3/2561 15:01:09
Size (KB)  :  90 KB
Fashion012.jpg
28/3/2561 15:03:04
Size (KB)  :  66 KB
Fashion013.jpg
28/3/2561 15:02:58
Size (KB)  :  76 KB
Fashion014.jpg
28/3/2561 15:02:20
Size (KB)  :  60 KB
Fashion015.jpg
28/3/2561 15:03:08
Size (KB)  :  71 KB
Fashion016.jpg
28/3/2561 15:03:30
Size (KB)  :  90 KB
Fashion017.jpg
28/3/2561 15:02:50
Size (KB)  :  62 KB
Fashion018.jpg
28/3/2561 15:02:32
Size (KB)  :  63 KB
Fashion019.jpg
28/3/2561 15:05:11
Size (KB)  :  188 KB
Fashion020.jpg
28/3/2561 15:05:03
Size (KB)  :  175 KB
Fashion021.jpg
28/3/2561 15:04:06
Size (KB)  :  255 KB
Fashion022.jpg
28/3/2561 15:02:39
Size (KB)  :  78 KB
Fashion023.jpg
28/3/2561 15:02:44
Size (KB)  :  77 KB
Fashion024.jpg
28/3/2561 15:03:35
Size (KB)  :  77 KB
Fashion025.jpg
28/3/2561 15:02:35
Size (KB)  :  60 KB
Fashion026.jpg
28/3/2561 15:02:27
Size (KB)  :  70 KB
Fashion027.jpg
28/3/2561 15:02:54
Size (KB)  :  72 KB
Fashion028.jpg
28/3/2561 15:05:07
Size (KB)  :  186 KB
Fashion029.jpg
28/3/2561 15:04:26
Size (KB)  :  220 KB
Fashion030.jpg
28/3/2561 15:04:57
Size (KB)  :  204 KB
Fashion031.jpg
28/3/2561 15:04:36
Size (KB)  :  215 KB
Fashion032.jpg
28/3/2561 15:04:22
Size (KB)  :  185 KB
Fashion033.jpg
28/3/2561 15:04:40
Size (KB)  :  210 KB
Fashion034.jpg
28/3/2561 15:03:26
Size (KB)  :  64 KB
Fashion035.jpg
28/3/2561 15:02:23
Size (KB)  :  62 KB
Fashion036.jpg
28/3/2561 15:04:51
Size (KB)  :  210 KB
Fashion037.jpg
28/3/2561 15:03:41
Size (KB)  :  85 KB
Fashion038.jpg
28/3/2561 15:05:21
Size (KB)  :  209 KB
Fashion039.jpg
28/3/2561 15:04:47
Size (KB)  :  221 KB
Fashion040.jpg
28/3/2561 15:05:24
Size (KB)  :  183 KB
Fashion041.jpg
28/3/2561 15:04:14
Size (KB)  :  200 KB
Fashion042.jpg
28/3/2561 15:04:11
Size (KB)  :  196 KB
Pages:     1