ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ นำผู้แทนนักศึกษาร่วมสาธิตผลงานออกแบบนาฬิกาประดิษฐ์ทูลกล้าฯ ถวายเป็นที่ระลึก ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

Thumbnail Image Table
2B101.jpg
28/3/2561 14:50:10
Size (KB)  :  65 KB
2B102.jpg
28/3/2561 14:50:01
Size (KB)  :  91 KB
2B103.jpg
28/3/2561 14:50:06
Size (KB)  :  97 KB
2B104.jpg
28/3/2561 14:49:56
Size (KB)  :  123 KB
Pages:     1