ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.มณฑณ ศรีสุข อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้รับรางวัล “เพชรพระนคร”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ […]

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์จัดโครงการอบรมโปรแกรมแคนวา (Canva)

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศน […]

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

วันที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๖๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่ […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จั […]

กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปีที่๑/๒๕๖๖

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร […]

ปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึก […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็น “นักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC ACADEMY)”

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง นักวิ […]

โครงการพันธกิจสัมพันธ์สู่งานวิจัยเพื่อสังคม:การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 27 – 28 เมษายน 2566 หน่วยจัดการงานวิจัย (R […]

บรรยากาศงานสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3

บรรยากาศงานสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา […]