ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โ […]

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

                คณะมนุษยศ […]

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

21 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์ […]

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นายเฉลิมพล ทองพา นักศึกษาหลักสูตรสาขาการจัดการวัฒนธรรม ชั้นปีที่ ๔

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข […]

โครงการอบรมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร CWIE

                 โครงการอบรมแน […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องพวงแสด และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ […]

โครงการอบรมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร CWIE

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ […]