ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกชนันท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล การประกวดภาพถ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวก […]

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ Work shop โปรแกรม canva

วันที่ 30 ส.ค. 66 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกร […]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณิกา จิตรแจ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัล ชมเชย การประกวดเรียงความหัวข้อ “ความรักของแม่”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Besed Education (OBE)

วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ […]

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ เครือข่ายทางวิชาการหน่วยงานภายนอก

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหา […]

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ หน่วยงานภายนอก

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุ […]

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดอรัญญิการาม

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เมื่อเวลา 13.00 น.-14. […]

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดพลอยสังวรนิรันตร์

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เมื่อเวลา 10.00 น.-11. […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก 40 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ train the trainer

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญฑิกา กาวี ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รหัสนักศึกษา 59 ที่ได้รับเรียกเข้าบรรจุและแต่งตั้ง เป็นเจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญฑิกา กาวี ศิษย์เก่าหลักสูตร […]