ระบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

Satisfaction Survey

คุณเขมิกา ดามา

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ดนตรี

ระดับการประเมิน

1

แย่

2

ปรับปรุง

3

ดี

4

ดีมาก

5

ดีเยี่ยม