ติดต่อเรา

Contact us

สายตรงคณบดี

Contact us

Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Location:

27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

Email:

human.uru@gmail.com

Call:

0-5541-1096 ต่อ 1401