คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
316354129_461077846138651_7330502114981730615_n
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2565
316123284_6020962874588710_3319923348829839582_n
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยตัวแทนผู้บริหารและอาจารย์ลงพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
IMG_9053
กิจกรรมต้นทางสร้างส่ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนโครงการยุทธศาสตร์ 66
313092830_5658841497529378_3441282499158507898_n
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือร่วมกับ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
IMG_0247
โครงการนำเสนอความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ฯ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ ๔
057A4388
“กตัญญุตา คาราวะสายใยสัมพันธ์” งานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565
306531836_1744252802597645_3690253755847378463_n
งานแถลงข่าวโครงการสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี 2565
057A3042
U2T Event เดิน กิน ชิม ช็อป สินค้าผลิตภัณฑ์และการบริการท่องเที่ยวโดยชุมชน
300168513_462744445727375_6767176583355572998_n
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นกิจกรรมเวทีเสวนาเสริมสร้างพลังความคิดของเด็กและเยาวชนคนอุตรดิตถ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น