ภาพกิจกรรมทั้งหมด
140379542_452733355749582_2620466813384549967_n
กิจกรรมปฐมนิเทศ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) อ.พิชัย อ.ตรอน อ.ลับแล และ อ.น้ำปาด
132366113_3881842118565072_6452958543139276115_o
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม ที่ได้รับรางวัล จำนวน 12 รางวัล
132318609_10214929684354250_4516114324723653287_n
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาทุกคน ที่ได้รับรางวัลจากโครงการสืบศาสตร์ – สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติสัญจร ประจำปี 2563
132307120_1102627650173569_7619733021392367416_n
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลจากโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ประจำปี ๒๕๖๓
2A8A9441
พิธีฝึกซ้อมใหญ่ (เสมือนจริง) รับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563
2A8A1165
RARE THAI แรร์ไทย Art Thesis Exhibition 3rd
2A8A5884
แสดงความยินดีกับนายผจญ พูลด้วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ในโอกาสได้รับอนุมัติปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน
20201012_142920
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏอุตรดิตถ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
IMG_8264
ยินดีต้อนรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี