ภาพกิจกรรมทั้งหมด
STD_6005
งานเกษียณอายุราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปี 2566
LINE_ALBUM_660830 อบรม Canva_230902_9
กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ Work shop โปรแกรม canva
IMG_0026
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Besed Education (OBE)
IMG_0451
โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ เครือข่ายทางวิชาการหน่วยงานภายนอก
LINE_ALBUM_ถวายเทียนพรรษา วัดอรัญญิการาม_230808_67
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดอรัญญิการาม
LINE_ALBUM_ถวายเทียนพรรษาวัดพลอยสังวรนิรันดร์_230808_63
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดพลอยสังวรนิรันตร์
IMG_0093
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมว่าที่บัณฑิต HUSO DNA+ ครั้งที่ 2
STD_3259
กิจกรรมสักการะท่านพ่อพระยาพิชัย เดินไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ กิจกรรมของน้องปี 1 คณะ มส.
356124292_273872461991965_2137374157958862388_n
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีและศิลปวัฒนธรรมให้กับนักเรียน เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (กิจกรรม : เปิดโลกสนามศิลป์)