ภาพกิจกรรมทั้งหมด
IMG_3511
โครงการนักพัฒนามืออาชีพเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชน
IMG_3403
ประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒
IMG_3153
โครงการสัมมนาวิชาการ/พัฒนาชุมชนยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในหัวข้อ “ศาสตร๋พระราชากับการพัฒนาชุมชนอยา่งยั่งยืน” วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๖๓
IMG_2894-Pano
การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ และสแตนเชียร์
87071460_3081945838534904_9139217572938383360_o
การแสดงหรีด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กีฬาหางนกยูงเกมส์ 2019
IMG_2256
ขบวนพาเหรดกีฬาหางนกยูงเกมส์ 2019 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
IMG_1885
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพครูเครื่องดนตรีวงเครื่องลม”
IMG_1830
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโจทย์ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 30% 14 หลักสูตร