คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
IMG_7619
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บุคลการสายวิชาการเข้าสู้ตำแหน่งทางวิชาการ
IMG_7562
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเข้าสู้ตำแหน่งทางวิชาการ
IMG_7425
IMG_0247
สืบสานประเพณี เนื่องในวันปีใหม่ไทย สงกรานต์
2A8A9792
การประกวด Huso Freshy Boy & Girl Plus 2021
LINE_ALBUM_พัฒนาตำแหน่งชำนาญการชำนาญงาน เชียงคา.65_220317_33
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
_DSC1368
โครงการพัฒนาส่งเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และศตวรรษที่ ๒๑
273735640_351576000125254_2755976565566028669_n
การแสดงผลงานผลิตภัณฑ์กระถางปลูกต้นไม้ Hay Pot จากฟางข้าว
274208052_3052476928340705_5502104063364219320_n
ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนพลเมืองประจำศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าประจำจังหวัดอุตรดิตถ์