ภาพกิจกรรมทั้งหมด
IMG_5262
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2A8A2890
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ ๘๔ ปี
IMG_4963
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
IMG_4756
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562
S__3203194
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
32724Edit
IMG_4576
โครงการอบรมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร CWIE
104288554_1625014220996848_7493905249328415829_n
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
99431774_10223131463056319_1121802864524525568_o
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องพวงแสด และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom