คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนพิเศษ (เสาร์ -อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2564