คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University

กิจกรรม โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ “กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย สู่อัจฉริยยะยุคใหม่ในด้านบทกวี”

หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ “กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย สู่อัจฉริยยะยุคใหม่ในด้านบทกวี” วันที่ ๑๓ มีนาคม ๖๔  เชิญมาเรียนรู้ทักษะ และเทคนิคการแต่งกลอนกับกวีซีไรต์ด้วยกันนะครับ