ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม ที่ได้รับรางวัล จำนวน 12 รางวัล

ขอแสดงความยินดี.กับนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม ที่ได้รับรางวัล จำนวน 12 รางวัล (เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง 2 และรางวัล ชมเชย 3) จากศิลปินแห่งชาติ ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติบัตรและของที่ระลึก ในงานศิลปินแห่งชาติสัญจร จากศิลปินแห่งชาติ โดย หออัครศิลปิน กระทรวงวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม ที่ได้รับรางวัล จำนวน 12 รางวัล