ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาทุกคน ที่ได้รับรางวัลจากโครงการสืบศาสตร์ – สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติสัญจร ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาทุกคน ที่ได้รับรางวัลจากโครงการสืบศาสตร์ – สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติสัญจร ประจำปี 2563 ได้รับรางวัล จำนวน 15 รางวัล (เหรียญเงิน 2 /เหรียญทองแดง 4/ชมเชย 9) จากศิลปินแห่งชาติ โดยหออัครศิลปิน ระทรวงวัฒนธรรม รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึก
วันที่ 23-24 ธันวาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาทุกคน ที่ได้รับรางวัลจากโครงการสืบศาสตร์ – สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติสัญจร ประจำปี 2563