การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ รอบคัดเลือก “ภาคเหนือ”

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ รอบคัดเลือก “ภาคเหนือ” “การช่วยเหลือแบ่งปัน ช่วยสร้างสังคมเป็นสุข” เสาร์ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องFMS ๑๐๔ คณะวิทนาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Share on facebook
Facebook