ขอเชิญร่วมการแข่งขันกลอนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันกลอนสดระดับประเทศ ประจำปี 2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกลอนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันกลอนสดระดับประเทศ ประจำปี 2563
————————————————————————————
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 091-0269910
————————————————————————————
หมายเหตุ***อาจารย์ผู้ควบคุมทีมและผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร