คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏอุตรดิตถ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏอุตรดิตถ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยการบรรเลงดนตรีและขับร้องประสานเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
.
วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำรางทุ่งกะโล่

ภาพกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏอุตรดิตถ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้