“เกษียณสำราญ ไม่ได้แก่แค่สูงวัย” ช่วงค่ำ

“เกษียณสำราญ ไม่ได้แก่แค่สูงวัย” (ช่วงค่ำ)

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม

“เกษียณสำราญ ไม่ได้แก่แค่สูงวัย” ช่วงค่ำ