“เกษียณสำราญ ไม่ได้แก่แค่สูงวัย”

“เกษียณสำราญ ไม่ได้แก่แค่สูงวัย”

กตัญญูตาคารวะ สายใยสัมพันธ์ ๖๓

ช่างบ่าย
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น ๙  อาคารภูมิราชภัฎ

ภาพกิจกรรม

“เกษียณสำราญ ไม่ได้แก่แค่สูงวัย”