กตัญญูตาคารวะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี ๖๓

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดงานเกษียณอายุราชการ ของคณะ เพื่อแสดงความรักและร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณทั้งสามท่าน ณ ศูนย์สารนิเทศ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรม

กตัญญูตาคารวะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี ๖๓