ไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรม ไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม

ไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ