โครงการไหว้ครูนักศึกษาใหม่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรม ไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น ๙ โดยมีกำหนดการ
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น นักศึกษาลงทะเบียนที่หน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น. นักศึกษาเดินแถวเข้าห้องประชุมสิริราชภัฏ
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาใหม่ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว