วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ ๘๔ ปี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ ๘๔ ปี นำโดย อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ คณบดี นร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าอาคารภูมิราชภัฎ

ภาพกิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ ๘๔ ปี