ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ คณบดี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10