คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เตรียมพร้อมการรับนักศึกษามาเรียนแบบออฟไลน์ โดยมีการตั้งจุดคัดกรองให้ทุกอาคารเรียนที่มีการเรียนการสอนแบบ ออฟไลน์ ดังนี้  อาคาร 7  อาคาร 11  อาคารศิลปกรรม และ  อาคารสุนทรีภิรมย์

ภาพกิจกรรม