คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีรวัฒน์ นนทะโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีรวัฒน์ นนทะโชติ ที่ได้รับรางวัล”นักวิจัยดีเด่น”ประจำปี 2563 สาขามนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2