พิธีมอบทุนการศึกษากองทุน ดร.โคจิมา เพื่อการสนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแก่นักศึกษา หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ท่านอธิการบดีเป็นประธานมอบทุนการศึกษา จากกองทุน ดร.โคจิม่า ภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษากองทุน ดร.โคจิม่า เพื่อสนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยมีจุดประสงค์ในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและเป็นการสร้างแรงจูงใจในการศึกษาเล่าเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ณ ห้องประชุม 1122 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษากองทุน ดร.โคจิมา เพื่อการสนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแก่นักศึกษา หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ