ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะมนุษสศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะมนุษสศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้ง 3 คน ได้แก่
1.นางสาวรินรดา เกียรตินอก
2.นายธีรภัทร ดอยแก้วขาว
3.นางสาวพลอยวดี วัตธนเธียรสิน
ในโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาจากหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JCC) ประจำปี 2566 โดยได้เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะมนุษสศาสตร์และสังคมศาสตร์