กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ Work shop โปรแกรม canva

วันที่ 30 ส.ค. 66

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ Work shop โปรแกรม canva สำหรับใช้ในการออกแบบสื่อการสอนให้กับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ศาสตร์  ณ อาคาร 11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ Work shop โปรแกรม canva